เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

             บริษัท รักษาความปลอดภัย พีแอนด์เจ การ์ด เซอร์วิส จำกัด ได้ดำเนินกิจการตั้งแต่ วันที่ 28 ตุลาคม 2551 จนถึงปัจจุบัน

             โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ประกอบด้วย ร.ต.อ.ธนาชัย  สุวรรณโท และ คุณศิริญา  สุวรรณโท ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท

             สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 104/5  หมู่ที่ 11  ตำบลนาป่า  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20000

  วัตถุประสงค์...

     บริษัท รักษาความปลอดภัย พีแอนด์เจ การ์ด เซอร์วิส จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างเน้นความพร้อมมีประสิทธิภาพทั้งในส่วนของ การให้บริการและการรักษาความปลอดภัยอย่างแท้จริง มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดความเรียบร้อยและความปลอดภัย

 สินค้าและบริการของเรา...

  • รักษาความปลอดภัยให้กับทรัพย์สิน สถานที่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า สำนักงาน อพาร์ทเม้นท์ ที่พักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า สถานที่ก่อสร้างต่าง ๆ  ร้านขายยา โรงแรม งานอีเว้นท์ โชว์รูม คอนโดมิเนียม ตลอด 24 ชม.
Visitors: 8,416